Naturveiledning for skoler og barnehager

Våre pedagoger tilbyr pedagogiske opplegg som bygger på relevante kompetansemål fra LK20 eller rammeplanen for barnehagen.

Pedagogene tar imot skoleklasser og barnehagegrupper året rundt, eller så kommer de også gjerne på besøk til skolen eller barnehagen din.

For mer informasjon og kontakt, besøk siden Villakssenter.no