I laksetrappa i Kvåsfossen er det installert en fisketeller som registrerer alle passeringer. Telleren har sensorer som registrerer bevegelser. Ved bevegelse starter et kamera. Filmene som tas opp sendes til en epost som manuelt ses gjennom. Alle fisker registreres etter art. Laksen fordeles også mellom svele og mellom-/storlaks.

0
vassdrag med egen laksebestand​
0
grunner til å bry seg om villaksen​
0
rognkorn som gytes per kilo kroppsvekt

Tabell over fiskepasseringer i laksetrappa i Kvåsfossen