Fisketelleren

I laksetrappa i Kvåsfossen er det installert en fisketeller som registrerer alle passeringer. Telleren har sensorer som registrerer bevegelser. Ved bevegelse starter et kamera. Filmene som tas opp sendes til en epost som manuelt ses gjennom. Alle fisker registreres etter art. Laksen fordeles også mellom svele og mellom-/storlaks.

465

vassdrag med egen laksebestand​

1,000

grunner til å bry seg om villaksen​

1,450

rognkorn som gytes per kilo kroppsvekt

 

 

Fisketelleren ble aktivert 15. mai, i år var det ingen passeringer i mai og derfor ingen graf for mai.

September grafen stopper 15. September, da blir fisketelleren deaktivert i laksetrappa.

 

 

                                                                                                  Oppdatert: 01.08.2023