I laksetrappa i Kvåsfossen er det installert en fisketeller som registrerer alle passeringer. Telleren har sensorer som registrerer bevegelser. Ved bevegelse starter et kamera. Filmene som tas opp sendes til en epost som manuelt ses gjennom. Alle fisker registreres etter art. Laksen fordeles også mellom svele og mellom-/storlaks.

0
vassdrag med egen laksebestand​
0
grunner til å bry seg om villaksen​
0
rognkorn som gytes per kilo kroppsvekt

Tabell over fiskepasseringer i laksetrappa i Kvåsfossen

Oppdatert 22/09-20 kl.12.35. 
Ved spørsmål eller kommentarer ta kontakt på post@kvasfossen.no 

Måned Dato Tid Laks Svele Mellomlaks/storlaks Sjøørret Ingen fisk Uavklart
Mai                
  28.05.2020 17:09       1    
  31.05.2020 12:48 1   1      
sum mai     1 0 1 1 0 0
Måned Dato Tid Laks Svele Mellomlaks/storlaks Sjøørret Ingen fisk Uavklart
Juni                
  04.06.2020 12:52 1   1      
    14:11 1 1        
    16:27       1    
  11.06.2020 18:55       1    
    23:24       1    
  12.06.2020 00:00 1   1      
    18:04       1    
    19:30       1    
    21:08       1    
  13.06.2020 08:31 1 1        
  14.06.2020 22:00           1
  15.06.2020 13:10 1 1        
    17:15         1  
    22:19 1 1        
  16.06.2020 07:56       1    
    10:51       1    
    22:59       1    
    23:00            
  17.06.2020 09:37       1    
    16:25 1 1        
    16:34 1   1      
  18.06.2020 04:22       1    
    14:22 1 1        
    14:47 1 1        
    16:09 1 1        
    16:47       1    
    17:00       1    
    18:32 1 1        
    23:43       1    
  19.06.2020 09:42 1   1      
    10:08 1 1        
    14:08 1 1        
    16:20 1 1        
    19:10 1 1        
  20.06.2020 12:40 1   1      
    13:43 1   1      
    14:01 1   1      
    14:28 1   1      
    16:46         1  
  21.06.2020 02:21         1  
  22.06.2020 11:56 1   1      
    15:46 1 1        
    16:13 1 1        
    23:43 1 1        
  23.06.2020 13:10 1 1        
    15:35 1   1      
    15:37 1 1        
    16:05 1   1      
    17:52 1   1      
    17:59 1   1      
    18:40 1   1      
  24.06.2020 06:30 1   1      
    11:54 1   1      
    13:41 1   1      
    15:40 1 1        
    15:52 1   1      
    19:16 1 1        
    22:00 1 1        
    22:18 1 1        
    22:21 1 1        
  25.06.2020 07:49       1    
    12:10 1 1        
    16:52 1 1        
    18:08       1    
  26.06.2020 07:23       1    
    10:03 1   1      
    13:24 1 1        
    16:28 1   1      
    17:44 1   1      
    17:53 1 1        
    20:41       1    
  27.06.2020 09:41 1 1        
    10:14 1   1      
    11:19 1   1      
    14:22 1   1      
    15:01 1   1      
    15:26 1 1        
    16:26       1    
    16:57 1   1      
  28.06.2020 14:32 1   1      
    15:04 1 1        
    16:05         1  
    16:44       1    
  29.06.2020 08:37 1   1      
    09:00 1 1        
    09:51 1 1        
    09:52 1 1        
    11:23 1   1      
    11:30 1   1      
    11:33 1   1      
    11:46 1   1      
    12:27 1   1      
    12:28 1   1      
    12:30 1   1      
    12:31 1 1        
    12:43 1   1      
    12:58 1   1      
    13:49 1   1      
    14:10 1 1        
    14:48 1   1      
    14:49 1   1      
    14:50 1   1      
    14:54 1   1      
    15:10 1   1      
    15:15 1   1      
 sum juni     79 35 45 20 4 1

Måned

Dato Tid Laks Svele Mellomlaks/storlaks Sjøørret Ingen fisk Uavklart
juli                
  03.07.2020 23:34         1  
    21:02           1
  08.07.2020 15:23 1   1      
  09.07.2020 20:08           1
  10.07.2020 13:24 1   1      
    14:08         1  
    15:21 1 1        
    15:22 1   1      
  11.07.2020 08:55 1   1      
    15:40            
  12.07.2020 15:44 1   1      
  13.07.2020 18:51 1   1      
    20:27 1   1      
    22:47 1 1        
  14.07.2020 00:16 1   1      
    10:45 1 1        
    18:36 1   1      
    19:36 1   1      
  15.07.2020 10:44 1   1      
    10:58 1   1      
    16:20 1 1        
    18:45 1   1      
  16.07.2020 17:46 1 1        
    18:56 1 1        
  17.07.2020 16:58 1 1        
  18.07.2020 10:58 1   1      
    19:24         1  
    22:53         1  
  19.07.2020 03:17         1  
    09:09         1  
    13:27         1  
    17:11 1   1      
  21.07.2020 00:00 1   1      
  23.07.2020 01:23           1
    01:24 1 1        
    10:43 1   1      
    13:42 1 1        
    18:08 1 1        
  24.07.2020 12:05 1 1        
    19:24            
  25.07.2020 11:34 1 1        
    11:50 1 1        
    15:06         1  
  26.07.2020 13:06 1 1        
    17:21         1  
  27.07.2020 10:50 1 1        
    11:12 1 1        
  28.07.2020 10:48         1  
    18:57         1  
  30.07.2020 16:20         1  
    16:25         1  
    20:23         1  
  31.07.2020 10:38 1 1        
    13:17 1 1        
sum juli     35 18 17 0 14 3
Måned Dato Tid Laks Svele Mellomlaks/storlaks Sjøørret Ingen fisk Uavklart
August                
  01.08.2020 11:17 1 1        
    13:23 1 1        
    14:48 1 1        
    17:18           1
    17:24           1
  02.08.2020 17:39 1 1        
    18:13 1   1      
    21:15         1  
  03.08.2020 09:30 1 1        
    10:43 1 1        
    11:17 1   1      
    11:29 1 1        
    11:43 1 1        
    11:44 1 1        
    12:17 1 1        
    13:07 1 1        
    15:50       1    
    15:58 1 1        
    17:03       1    
    17:45 1 1        
    18:12 1 1        
    22.00 1     1    
  04.08.2020 09.02 1 1        
    10.29 1 1        
    16.01 1   1      
    17.12 1 1        
    18.05 1   1      
    18.12 1 1        
    18.43 1   1      
    19.00 1 1        
    19.36 1 1        
    19.37 1   1      
    20.18 1 1        
  05.08.2020 06.24 1 1        
    10.13 1 1        
    11.04 1 1        
    11.06 1 1        
    11.08 1 1        
    11.22 1 1        
    11.50 1 1        
    12.27 1 1        
    12.38 1 1        
    13.51 1 1        
    14.29 1   1      
    14.33 1   1      
    14.48 1 1        
    15.12 1 1        
    16.10 1 1        
  06.08.2020 10.48 1 1        
    16.21 1   1      
    16.31 1 1        
    16.37 1   1      
    17.17 1 1        
    17.40         1  
    18.31 1 1        
    18.40 1   1      
    18.50 1   1      
    19.05 1 1        
    19.24 1 1        
  07.08.2020 11.06 1 1        
    11.11 1 1        
    11.57 1 1        
    12.38 1 1        
    12.58 1   1      
    13.23       1    
    14.52 1 1        
    14.54 1 1        
    15.44 1 1        
    16.16       1    
    16.33 1 1        
    16.48 1 1        
    17.21 1 1        
    17.25 1 1        
    18.14 1 1        
    18.36 1 1        
    18.49 1   1      
    22.11       1    
  08.08.2020 10.32 1   1      
    10.35 1 1        
    11.00 1 1        
    11.03 1 1        
    11.23 1   1      
    11.25            
    11.38 1 1        
    11.39 1   1      
    12.56       1    
    15.04 1 1        
    15.27 1 1        
    14.43 1 1        
    15.46 1   1      
    15.58 1   1      
    16.06 1 1        
    16.31 1 1        
    18.53       1    
    19.17 1 1        
  09.08.2020 10.05 1   1      
    11.04 1 1        
    11.38 1 1        
    11.39 1 1        
    12.11 1 1        
    12.30 1 1        
    12.41 1 1        
    14.44 1 1        
    14.58 1 1        
    15.28       1    
    15.36 1   1      
    15.43 1 1        
    15.45 1 1        
    15.46 1 1        
    15.49 1 1        
    15.50 1   1      
    15.55 1 1        
    16.50            
    17.19 1   1      
    17.21 1 1        
    17.54 1   1      
    18.13       1    
    21.01       1    
  10.08.2020 09.42 1   1      
    10.16 1   1      
    10.45 1          
    13.43 1 1        
    14.02 1   1      
    14.04 1   1      
    14.26 1   1      
    14.50 1 1        
    14.58       1    
    15.24       1    
    15.30 1   1      
    15.33 1 1        
    16.45 1   1      
    16.50 1   1      
    16.53 1   1      
    16.53 1 1        
    17.11 1 1        
    17.12 1 1        
    18.04            
    18.29 1 1        
    19.53 1   1      
    22.03 1 1        
  11.08.2020 09.33       1    
    10.02 1 1        
    10.21 1 1        
    10.26 1   1      
    10.42 1   1      
    10.52 1 1        
    11.18 1 1        
    12.04 1   1      
    12.29 1   1      
    12.35 1 1        
    12.50 1 1        
    13.22 1 1        
    13.28 1   1      
    13.36 1   1      
    13.44 1 1        
    15.07           1
    15.13 1 1        
    15.18 1 1        
    15.30 1   1      
    15.31       1    
    15.53 1   1      
    15.57 1   1      
    15.59 1 1        
    16.20 1 1        
    16.30 1 1        
    16.31            
    16.58 1 1        
    17.34 1 1        
    17.48 1 1        
    17.52 1 1        
    19.09 1 1        
    19.49       1    
    19.54 1 1        
  12.08.2020 06.11       1    
    07.50           1
    07.59 1   1      
    08.16            
    08.28 1   1      
    09.43 1 1        
    09.57 1 1        
    10.11 1 1        
    10.15 1   1      
    10.26 1   1      
    10.27 1 1        
    10.30 1 1        
    10.33 1 1        
    10.34 1 1        
    10.52 1 1        
    11.41 1   1      
    11.53 1   1      
    12.38 1 1        
    12.50 1 1        
    13.07 1 1        
    13.09 1 1        
    13.18 1 1        
    13.21 1 1        
    13.23 1 1        
    13.51 1 1        
    14.21 1 1        
    14.25 1   1      
    14.30 1 1        
    14.43 1 1        
    14.44 1 1        
    14.51 1 1        
    15.00 1   1      
    15.09 1 1        
    15.11 1 1        
    15.16 1 1        
    15.28 1 1        
    15.30 1 1        
    15.41 1 1        
    15.44 1   1      
    15.48 1 1        
    15.55 1 1        
    15.58 1 1        
    15.59 1 1        
    16.01 1 1        
    16.04 1 1        
    16.09 1   1      
    16.13 1   1      
    16.26 1 1        
    16.27 1   1      
    16.32 1 1        
    16.34 1 1        
    16.41 1   1      
    16.48 1 1        
    16.51 1 1        
    17.16 1 1        
    17.39 1 1        
    17.42            
    17.47 1   1      
    17.54            
    18.10 1   1      
    18.59           1
    19.13 1   1      
    19.18       1    
    19.41 1 1        
    19.52            
    20.03       1    
    20.17            
  13.08.2020 03.32            
    05.41 1   1      
    09.45 1   1      
    10.32 1 1        
    10.37 1   1      
    10.45 1   1      
    11.07 1   1      
    11.29 1   1      
    11.36 1   1      
    11.36 1 1        
    11.40 1 1        
    11.42 1 1        
    11.43 1 1        
    12.30 1 1        
    12.33 1 1        
    12.36 1 1        
    12.52           1
    12.54 1   1      
    13.11 1 1        
    13.15 1 1        
    13.23 1   1      
    13.31 1 1        
    13.33 1          
    13.55 1 1        
    13.56 1 1        
    13.58 1 1        
    14.01 1   1      
    14.08 1 1        
    14.17 1   1      
    14.28 1 1        
    14.56 1   1      
    15.07 1   1      
    15.08 1 1        
    15.10 1 1        
    15.11 1 1        
    15.21 1 1        
    15.24 1 1        
    15.25 1   1      
    15.27 1 1        
    15.28 1   1      
    15.29       1    
    15.30       1    
    15.39 1 1        
    15.41 1 1        
    15.41       1    
    15.51 1 1        
    15.52 1 1        
    15.56 1   1      
    16.01 1 1        
    16.05 1 1        
    16.10 1 1        
    16.11 1   1      
    16.13 1 1        
    16.18 1 1        
    16.18 1   1      
    16.19 1   1      
    16.22 1 1        
    16.23 1   1      
    16.27 1 1        
    16.28 1 1        
    16.32 1   1      
    16.35 1   1      
    16.44 1 1        
    16.48 1 1        
    17.11 1   1      
    17.28 1   1      
    17.33 1 1        
    17.39 1 1        
    17.41            
    17.41 1   1      
    17.42 1   1      
    17.52            
    17.52 1 1        
    18.14       1    
    18.17       1    
    18.22 1   1      
    18.40 1 1        
    19.04 1 1        
    19.15 1   1      
    19.24       1    
  14.08.2020 07.42 1 1        
    07.53 1 1        
    08.36 1 1        
    09.26 1   1      
    09.31 1   1      
    09.32 1   1      
    09.34 1 1        
    09.39 1 1        
    09.56 1   1      
    09.57 1   1      
    09.58       1    
    10.10 1 1        
    10.22 1 1        
    10.26 1   1      
    10.37 1   1      
    10.38 1   1      
    10.43 1 1        
    11.17 1 1        
    11.19 1 1        
    11.26 1   1      
    11.28 1   1      
    11.46 1 1        
    11.53       1    
    12.00 1 1        
    12.03 1   1      
    12.31 1   1      
    12.37 1 1        
    12.42 1   1      
    12.45 1 1        
    12.52 1   1      
    10.10 1   1      
    13.12 1   1      
    13.36 1 1        
    13.42 1   1      
    13.49 1 1        
    14.04 1          
    14.11 1 1        
    14.25 1   1      
    14.28 1 1        
    14.41 1   1      
    14.46 1          
    14.47 1 1        
    14.53 1 1        
    14.55 1 1        
    14.59 1 1        
    15.42            
    15.46 1 1        
    15.53 1 1        
    15.58 1   1      
    16.06 1   1      
    16.08 1   1      
    16.15 1   1      
    16.17 2 1 1      
    16.19 1 1        
    16.20 1   1      
    16.22 1   1      
    16.33 1 1        
    16.37 1 1        
    16.44 1   1      
    16.46         1  
    16.47         1  
    16.51         1  
    16.52         1  
    16.53         1  
    16.53         1  
    16.56 1 1        
    19.09 1   1      
    17.14         1  
    17.21 1   1      
    17.30 0 0        
    17.31 0 0        
    17.37 0 0        
    17.45 1   1      
    18.02       1    
    19.23       1    
  15.08.2020 09.18 1 1        
    09.23 1   1      
    09.31       1    
    10.02 1   1      
    10.23           1
    10.38 0   0      
    11.00 1   1      
    11.23 1 1        
    11.36 1 1        
    11.42 1   1      
    12.24 1   1      
    12.32 1   1      
    10.03 1 1        
    13.04 1   1      
    13.12 1 1        
    13.15 1 1        
    13.34 1 1        
    13.43 1   1      
    13.51 1 1        
    14.16       1    
    14.22 1 1        
    14.26 1 1        
    14.59 1 1        
    15.15 1 1        
    15.33 1 1        
    15.44 1 1        
    15.59 1   1      
    16.00 1   1      
    16.03 1   1      
    16.09 1 1        
    16.15 2 2        
    16.16 1 1        
    16.32 1 1        
    16.41 1 1        
    16.51 1 1        
    16.56 1   1      
    17.03 1   1      
    17.23           1
    17.33 1   1      
    17.36 1 1        
    18.03 1   1      
    18.05       1    
    19.40 1   1      
  16.08.2020 06.07 1   1      
    08.53 0   0      
    09.10 1   1      
    10.38 1 1        
    10.47 1   1      
    11.01 1   1      
    11.02 1 1        
    11.24 1 1        
    12.16 1   1      
    12.53 1 1        
    12.55 1   1      
    13.26 1   1      
    13.28 0   0      
    13.28 1   1      
    13.34 1 1        
    13.44 1 1        
    13.47 1   1      
    13.59 1 1        
    14.02 1 1        
    14.08 1 1        
    14.15 1   1      
    14.40 1   1      
    14.49 1 1        
    14.54 1 1        
    15.12 1 1        
    15.22 1 1        
    15.26 1 1        
    15.26 1 1        
    15.28 1   1      
    15.30 1 1        
    15.47 1 1        
    15.50       1    
    15.54 1   1      
    15.55 1   1      
    15.57 1   1      
    15.58 1 1        
    16.06 2 2        
    16.13 1   1      
    16.21 1   1      
    16.50 1   1      
    17.59 1 1        
    18.37 1 1        
    18.38 0   0      
    19.38 0   0      
    16.39 0   0      
    17.39 0   0      
    18.39 1   1      
    18.40 1 1        
    19.00 1   1      
  17.08.2020 06.47 1   1      
    08.40 1   1      
    09.36 1   1      
    09.52 1   1      
    10.52 1   1      
    11.05 1 1        
    11.11 1   1      
    11.18 1 1        
    11.24 1   1      
    11.27 1 1        
    11.28 1 1        
    11.34 1 1        
    11.46       1    
    11.57 1 1        
    12.06 2 1 1      
    12.16 1 1        
    12.26 1 1        
    12.34 1   1      
    12.41 1 1        
    12.41 1   1      
    13.11 1 1        
    13.47 1 1        
    14.00 1   1      
    14.04 1   1      
    14.08 1 1        
    14.48 1 1        
    15.01 1   1 0    
    15.02 0 0   0    
    15.05       0    
    15.07 1   1      
    15.26 1 1        
    15.33 1   1      
    15.43 1   1      
    15.52 1 1        
    16.01 1 1        
    16.04 1   1      
    16.14 1 1        
    16.15 1 1        
    16.50 1   1      
    17.06 1   1      
    17.20 1 1        
    17.25 1   1      
    17.31       1    
    17.43 1 1        
    17.47 1 1        
    18.10 1 1        
    18.34 1   1      
    18.42       1    
    18.48       1    
    19.13 1 1        
    19.14 1 1        
    19.34 1 1        
    20.30       1    
    20.31 1 1        
    20.40 1   1      
    21.02            
    21.36 1   1      
  18.08.2020 06.42 1 1        
    06.42 0   0      
    06.43 1   1      
    08.15 1   1      
    09.49 1   1      
    10.16 1   1      
    11.16 1 1        
    11.25 1   1      
    11.42 1   1      
    11.43 1   1      
    11.53 1 1        
    13.37 1   1      
    13.49       1    
    14.26       1    
    15.45 1 1        
    15.55 1 1        
    15.58 1 1        
    16.31           1
    17.16 1 1        
    17.18 1 1        
    17.49 1 1        
    17.53 1   1      
    17.56 1   1      
    18.27 1 1        
    19.00 1 1        
    20.02 1 1        
  19.08.2020 06.02           1
    10.00 1 1        
    10.12 1   1      
    10.21 1 1        
    10.57 1 1        
    10.58 1   1      
    11.01 1 1        
    11.02 1 1        
    11.38 1 1        
    11.40 1 1        
    11.41 1 1        
    12.35 1 1        
    13.28 1 1        
    14.32 1 1        
    15.50 1 1        
    16.05 1 1        
    16.10 1 1        
    16.17 1 1        
    16.37 1 1        
    16.49 0   0      
    17.24 1   1      
    17.44 1 1        
    10.02 1 1        
    19.25           1
  20.08.2020 01.08 1 1        
    11.17 1 1        
    11.32 1 1        
    11.52 1 1        
    12.29 1   1      
    14.42 1 1        
    14.48 1 1        
    15.28 1   1      
    15.49 1 1        
    16.08 1   1      
    16.21 1 1        
    16.40 1 1        
    17.18 1   1      
    18.06 1   1      
    18.20 1 1        
    20.39 1 1        
    21.11 1   1      
  21.08.2020 11.08 1 1        
    12.46 1   1      
    13.39 1   1      
    13.47 1 1        
    13.47 1 1        
    13.58 1   1      
    14.52 1   1      
    15.43 1 1        
    16.09 1 1        
    17.10 1   1      
    17.19 1 1        
    17.39 1 1        
    17.45 1 1        
    17.54 1   1      
    18.16 1 1        
    18.24 1 1        
  22.08.2020 08.57           1
    09.13 1 1        
    09.17         1  
    09.22 1 1        
    11.02           1
    11.04           1
    11.09           1
    11.40           1
    13.28           1
    13.28           1
    13.29           1
  23.08.2020 12.23           1
    12.41           1
  24.08.2020 02.57           1
    17.05 1 1        
    18.04 1 1        
    19.52 1 1        
  25.08.2020 14.41 1   1      
    16.10 1 1        
    18.47 1 1        
    19.36 1 1        
  26.08.2020 05.39         1  
    14.48 1 1        
    14.59 1 1        
    16.15 1 1        
    17.48 1 1        
    17.53 1 1        
    18.13 1 1        
    18.29 1 1        
    19.33 1 1        
  27.08.2020 13.14 1 1        
    13.18 1 1        
    14.14 1 1        
    14.14         1  
    14.15         1  
    14.15         1  
    14.16         1  
    14.16         1  
    14.16         1  
    14.17         1  
    14.18         1  
    14.21 1 1        
    14.22 1 1        
    14.43 1 1        
    14.53 1 1        
    14.58 1 1        
    15.02 1 1        
    15.12 1 1        
    15.22 1 1        
    15.28 1 1        
    15.35 1 1        
    15.36 1   1      
    15.41 1 1        
    16.23 1 1        
    16.29 1 1        
    16.55 1 1        
    17.02 1 1        
    17.02         1  
    17.11         1  
    18.16         1  
    18.27 1 1        
    18.40 1 1        
    18.41 1 1        
    18.42         1  
    18.42         1  
    18.43         1  
    18.43         1  
    18.43         1  
    18.44         1  
    18.55 1 1        
    19.28 1 1        
    20.09 1 1        
  28.08.2020 08.14 1 1        
    11.25 1 1        
    12.02 1 1        
    12.38 1   1      
    12.57 1   1      
    13.29 1 1        
    13.49 1 1        
    14.21 1 1        
    16.18 1 1        
    16.21 1 1        
    17.02 1 1        
    17.02            
    17.05 1 1        
    17.13 1   1      
  29.08.2020 11.08 1 1        
    11.17 1 1        
    11.46 1   1      
    12.35 1 1        
    15.19 1 1        
    16.05 1 1        
    16.35 1 1        
    17.21 1   1      
    17.27 1 1        
    17.30 1 1        
    18.27 1 1        
    20.09 1 1        
  30.08.2020 11.48 1 1        
    12.05 1 1        
    16.12 1   1      
    16.44 1 1        
    17.09 1 1        
    18.29 1 1        
    19.45 1 1        
  31.08.2020 11.53 1 1        
    16.15 1 1        
Sum August   620 406 209 40 28 22
September                
  01.09.2020 14.35 1 1        
    14.37 1 1        
    15.10 1 1        
    16.00 1 1        
    16.16 1   1      
    17.17 1 1        
    17.26 1 1        
    17.40 1 1        
    17.47 1 1        
  02.09.2020 09.04         1  
    09.56 1 1        
    14.10         1  
    15.48 1 1        
    15.50 1 1        
    16.09 1 1        
    16.11 1 1        
    17.12           1
  03.09.2020 13.36 1 1        
    15.47 1 1        
    16.34 1 1        
    16.36 1 1        
    17.50 1 1        
    18.53 1 1        
    20.49           1
    01.02 1   1      
    01.12 1   1      
    01.45         1  
    05.22         1  
  04.09.2020 14.09 1 1        
    14.30 1 1        
    16.14 1 1        
    17.19           1
    18.14 1 1        
  06.09.2020 05.03         1  
    13.21 1 1        
  08.09.2020 17.57 1 1        
    18.46 1 1        
  09.09.2020 10.54 1 1        
    19.37         1  
  10.09.2020 14.37 1 1        
  12.09.2020 05.23         1  
    18.10         1  
  13.09.2020 17.37         1  
  15.09.2020 12:39         1  
  16.09.2020 09:34            
    09:53 1 1        
    11:06       1    
    18:45 1   1      
  17.09.2020 10:02            
Sum September   33 29 4 1 10 3
oppsummering:   858 fisk totalt    laks:
767
Svele:
492
mellom/ storlaks:
275
Sjøørret:
62
Klipp uten fisk:
56
uavklart:
29