Villaksens år 2019

Villaksens år 2019

International Year of the Salmon!

– Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer nå alle interesserte til å være med å feire elvenes konge i 2019, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I Norge har vi som mål å ta vare på bestandene og sikre et naturlig høstbart overskudd. Miljøforvaltningen og flere andre myndigheter bruker sammen med den private forvaltningen hvert år betydelige ressurser på en rekke tiltak for å nå disse målene.

VILLAKS I NORGE

Atlantisk villaks har vært i sterk tilbakegang i hele utbredelsesområdet de siste 30 årene og er i Norge halvert sammenliknet med 1980-tallet.

Oppimot en tredel av den atlantiske villaksen gyter i norske lakseelver.

Rundt 500.000 villaks kommer årlig tilbake til norskekysten for å gyte i de rundt 450 norske elvene som har egen laksebestand.

Mens det kun er en atlantisk villaksart, finnes det fire forskjellige arter i Stillehavet.