Utstillinger

Utstillinger

Vi har to permanente utstillinger på Kvåsfossen.

Den ene omhandler villaksens livsløp, og blir formidlet gjennom «Villaksen Salomon -og den store reisen». Den er basert på boka ved samme navn av André Vaaler, Oscar Jansen og Audun Rikardsen.

Den andre som ferdigstilles i 2019 handler om hva som er gjort for å forvalte elvene gjennom de siste tiårene. Sur nedbør og annen forurensing truet -og i enkelte tilfeller, utryddet villaksen i mange elver i sør-Norge.

I tillegg viser vi frem andre naturbaserte temautstillinger.