Jakt & Fiske

Jakt & Fiske

En viktig aktør i norsk naturforvaltning

Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler jakt-, fiske og andre frilufts interesserte i foreninger og fylkeslag for å fremme organisasjonens formål.

§ 2

FORBUNDETS FORMÅL ER:

NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstbarebestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter.

Hovedmålene er å:

  • ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning 
  • sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene
  • være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fiske i samfunnet
  • tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere
  • sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom faglig og politisk virksomhet.