Foredrag
Bilde fra planken over Kvåsfossen her står senterleder Anne Charlotte Westerås

Foredrag

Fagforedrag og studiesirkler

Ulike fagforedrag holdes ved senteret. Vi kommer gjerne også til dere. Send en henvendelse for besøk til deg, når det er mulig og hva kostnaden vil være. Vi holder foredrag ved skoler, klubbmøter og annet finansiert under ulike prosjekt.
Vi har mange spennende fagtema og fagkretser å spille på. Formidling av naturtematikk er vår kjerne kompetanse og dette brenner vi for.
Det arbeides hele tiden med å skaffe nye og spennende foredragsholdere rundt naturtematikk så ta gjerne kontakt om du har noen å anbefale. Vi har selvfølgelig hovedvekten på villaksen og elvene våre, men alt henger i sammen med alt, og naturen er en utømmelig kilde til kunnskap -og vi lar oss stadig inspirere.

  • Barn i naturen
  • Hvordan står det egentlig til med elvene våre på Sørlandet?
  • Kalking mot sur nedbør
  • Er det sunnere å spise villaks enn oppdrettslaks?
  • Hvordan kan vi hjelpe villaksen
  • OG… ikke å forglemme: Villakslivsyklus

Følg med på facebook eller meld deg på våre nyhetsbrev. Her annonseres arrangement eller spennende resultater. Register deg for å få vårt nyhetsbrev.