ØRRET

Sjøørreten er i utgangspunktet en europeisk art. Bestandene består av en blanding av stasjonære og sjøvandrende individ, hvor den sjøvandrende andelen varierer fra vassdrag til vassdrag. Det er vanligvis en…

Fortsett å lese ØRRET

ÅL

Ålen har en unik livshistorie. Den forplanter seg sannsynligvis i Sargassohavet, mens yngelen driver mer eller mindre passivt til europeiske farvann hvor de vokser opp i saltvann langs Atlanterhavskysten og…

Fortsett å lese ÅL

VILLAKS

Den atlantiske laksen består av et stort antall bestander som er knyttet til vassdrag med utløp til det nordlige Atlanterhavet. Norge er i dag ett av laksens kjerneområder og har…

Fortsett å lese VILLAKS
FOSSEKALLEN
Illustrasjon: Oscar Jansen

FOSSEKALLEN

Norges nasjonalfugl Fossekallen hekker i Kvåsfossen hvert år. Den har faste steder hvor den bygger reir. Denne spesielle fuglen skal få større plass hos oss etterhvert. Det er ingen steder…

Fortsett å lese FOSSEKALLEN