fbpx

Quiz

Konkurrer med deg selv eller dine medgjester Vi har lagt opp til en mulighet for å teste hvor mye man faktisk lærer ved å besøke Kvåsfossen. Dette er for oss…

Fortsett å lese

Utstillinger

Vi har to permanente utstillinger på Kvåsfossen. Den ene omhandler villaksens livsløp, og blir formidlet gjennom "Villaksen Salomon -og den store reisen". Den er basert på boka ved samme navn…

Fortsett å lese

Jakt & Fiske

En viktig aktør i norsk naturforvaltning Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler jakt-, fiske og andre…

Fortsett å lese

ØRRET

Sjøørreten er i utgangspunktet en europeisk art. Bestandene består av en blanding av stasjonære og sjøvandrende individ, hvor den sjøvandrende andelen varierer fra vassdrag til vassdrag. Det er vanligvis en…

Fortsett å lese

ÅL

Ålen har en unik livshistorie. Den forplanter seg sannsynligvis i Sargassohavet, mens yngelen driver mer eller mindre passivt til europeiske farvann hvor de vokser opp i saltvann langs Atlanterhavskysten og…

Fortsett å lese

VILLAKS

Den atlantiske laksen består av et stort antall bestander som er knyttet til vassdrag med utløp til det nordlige Atlanterhavet. Norge er i dag ett av laksens kjerneområder og har…

Fortsett å lese
FOSSEKALLEN
Illustrasjon: Oscar Jansen

FOSSEKALLEN

Norges nasjonalfugl Fossekallen hekker i Kvåsfossen hvert år. Den har faste steder hvor den bygger reir. Denne spesielle fuglen skal få større plass hos oss etterhvert. Det er ingen steder…

Fortsett å lese
Lukk meny