På skoletur for å lære om villaksen

Hele året tar vi imot skolegrupper som ønsker en annerledes skoledag fylt med masse gøy læring.

Vi tilpasser skoledagen etter ønskede kompetansemål og fag. Guiding på senteret, vandring opp laksetrappa, aktiviteter utendørs eller en tur ned til elva er alle eksempler på opplegg vi organiserer. Vi fokuserer på positive erfaringer hos eleven, livsmestring og bærekraftig utvikling.

Tenk deg en mur som består av mange mursteiner. Se nå for deg at hver stein er en art, og hele muren til sammen utgjør økosystemet. Alle artene er avhengige av hverandre i økosystemet, også vi mennesker. Hvilke steiner som må fjernes for at hele muren raser sammen, vet vi ikke. Det er viktig å ta vare på alle artene våre.

Den atlantiske laksen er en av Norges ansvarsarter. Det betyr at vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den. Vi trenger kunnskap om arten for å ta vare på den. Dette er med på å drive vår motivasjon for formidling. Tenk om alle visst hvilken skatt villaksen er!

Ønsker din skole en kreativ og lærerik dag er det bare å ta kontakt på post@kvasfossen.no. Vi kan også formidle oppgaver som kan gjennomføres ved nærbekken, skolegården eller klasserommet.