Lyst på besøk på skolen din?

Dersom dere ikke har anledning til å komme på besøk til oss, kommer gjerne vi til skolen din.

Sammen med læreren blir vi enige om hvilke kompetansemål dere ønsker å oppnå, og skreddersyr opplegget deretter. Med fokus på gode erfaringer hos eleven, livsmestring og bærekraftig utvikling ønsker vi at så mange som mulig skal få anledning til å lære om den fantastiske villaksen.

Tenk deg en mur som består av mange mursteiner. Se nå for deg at hver stein er en art, og hele muren til sammen utgjør økosystemet. Alle artene er avhengige av hverandre i økosystemet, også vi mennesker. Hvilke steiner som må fjernes for at hele muren raser sammen, vet vi ikke. Det er viktig å ta vare på alle artene våre.

Den atlantiske laksen er en av Norges ansvarsarter. Det betyr at vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den. Vi trenger kunnskap om arten for å ta vare på den. Dette er med på å drive vår motivasjon for formidling. Tenk om alle visst hvilken skatt villaksen er!