AKTIVITETER FOR
STORE OG SMÅ

Vi ønsker at Kvåsfossen er et sted som det er hyggelig å komme til og vi lager aktiviteter av mange slag. Siden vi er et nasjonalt laksesenter er vårt hovedfokus naturligvis på villaksen og elva. Gjennom året vil vi invitere til utstillinger, foredrag om forskjellige temaer, utstillinger, marked og mye mer. Følg med på nettsidene våre og Facebook.

Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Villaksens år 2019

International Year of the Salmon! – Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer

Read More »
Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Quiz

Konkurrer med deg selv eller dine medgjester Vi har lagt opp til en mulighet for å teste hvor mye man faktisk lærer ved å besøke

Read More »
Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Utstillinger

Vi har to permanente utstillinger på Kvåsfossen. Den ene omhandler villaksens livsløp, og blir formidlet gjennom «Villaksen Salomon -og den store reisen». Den er basert

Read More »
Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Jakt & Fiske

En viktig aktør i norsk naturforvaltning Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som

Read More »
Senterleder Kvåsfossen
Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Foredrag

Faglig formidling ved Kvåsfossen Kontakt senterleder Anne Charlotte Westerås

Read More »
Aktiviteter
Eddi Tjomsaas

Marked

Uformell møteplass for kunstnere, produsenter av ymse slag og våre gjester

Read More »