Om oss.

Sommeren 2014 rant det vann gjennom laksetrappa for første gang. Det var en lang prosess i forkant av dette. Allerede tilbake i 2002 tok elveeierlaget ovenfor Kvåsfossen kontakt med Hægebostad kommune om mulighetene for å få til ei trapp.
IMG_4171

Foto: Osvald Egeland

Et stykke inn i prosessen ble vi som grunneiere tatt med, og forespurt om vi ville dra noen nytte av dette, og om mulig stå for den daglige driften av trappa.  Etter mye om og men ble det bestemt innad i familien at vi ikke kunne la dette gå i fra oss, og vi så på muligheten for å få til et opplevelsesbygg  knyttet til laksetrappa.

Det har vært mange planer og mange forandringer underveis, men sommeren 2017 står bygget ferdig. Kvåsfossen – Sørnorsk Laksesenter har blitt et flott bygg med en spektakulær plassering på juvkanten nedenfor selve fossen, midt i den vakre norske naturen, men også like ved veien, så vi er lette å få øye på langs FV43.

Vi har Norges lengste laksetrapp i tunnel i fjellet under oss, og vi jobber stadig med å få på plass utfyllende informasjon om laksens liv og vandring. Vi har fått på plass ei flott utstilling om Villaksen Salomons reise. Fra oppveksten i elva, turen til havet og vandringen tilbake til elva. Utstillingen er utdrag fra boka om Villaksen Salomon. Anbefalt lesning for både store og små. Lærerikt, samtidig som det er en fin og spennende historie.

Vi var så heldige å ha Norges/Nordens mest omfattende utstilling om den Norske Elgen, «Deres majestet», i 2017. En veldig staselig opplevelse for både store og små. Sommeren 2018 blir denne byttet ut med ny utstilling med  nytt tema 🙂 Blir moro!

Det er lagt ned ca 15 millioner kroner i å lage selve laksetrappa. Dette er en offentlig investering. Den gjør at laksen og sjøørreten nå kan vandre opptil ca. 36 km lenger i Lygna, til sammen ca 56 km fra fjord til fjell.

Laksetrappa er bygget som en funksjon, men det har blitt gjort grep slik at det også fremstår som en attraksjon som publikum kan slippe inn i. Nybygg på utsiden og utsmykking av tunnelene er en privat investering. Ca. 9 millioner private midler er lagt på bordet for å bygge Sørlandets storstue for laks og natur. Her har vi arealer for Kiosk/kafé, utstilling og lokaler til ulike arrangementer til ca. 100 personer.

Man skal slappe av, bruke god tid og ta inn over seg opplevelser i naturen. La alle sansene dine får lov til å leke seg. Lytt, lukt og se. Laksetrappa er et unikt blikk direkte inn i elva, som man sjelden eller aldri får muligheten til å oppleve. Her lever fisken sitt eget liv, så hvor mye liv det er i trappa og i visningskulpen varierer fra dag til dag og fra årstid til årstid. Høsten er høysesong i elva. Laksens gytetid varer fra slutten av Oktober og ut året. Laksen gyter inne i kulpen i fjellet hvert år, så her kan man gjennom året ha muligheten til å se alle stadier av villaks i elva.

Det passerte et sted mellom 600 og 1000 fisk gjennom trappa i både 2014 og 2015. Det gir gode utsikter for at det skal etablere seg en solid bestand oppstrøms Kvåsfossen.

Smolten (laksunger som er klare for å vandre til havet) svømmer ut av elva hovedsaklig i Mai. Disse har vi observert mange av i 2017. Disse kommer fra oppstrøms Kvåsfossen, så trappa har virket fra første stund 🙂

Kvåsfossen Eiendom AS er 100 % eid av Oddvin Egeland, med god hjelp av solide kausjonister for å få dette til. En stor takk rettes til Kruse Smith, Rosfjord Strandhotell, Kvåstunet, Birkeland Bruk og ERV Teknikk.

Kvåsfossen – Sørnorsk Laksesenter AS er eid av Osvald Egeland og kona Cecilie Christine Hunt, sammen med Attraksjon Norge AS. Det er ikke mange slike natursentre som eies og drives privat, så her kan det bli mange alternative og gøyale løsninger etter hvert som tiden går. Vi har bare så vidt begynt og mulighetene er uendelige.

Vi elsker naturen vår.

Velkommen til Kvåsfossen!

 

Samarbeidspartnere.

kruse-smith

rosfjord-strandhotell

kvåstunet

birkeland-bruk

erv

LOGO_LOGO
tittel-2

Rever og Drage Arkitekter

NaturExpo

attraksjon-norge-logo

Attraksjon Norge

Lukk meny