Rever og Drage Arkitekter har tegnet bygget vårt ved Kvåsfossen.

Vi har fått nasjonal og internasjonal omtale av stedet.

 

Designboom

Arch Daily

Metalocus – Spania

Bau Nets – Tyskland

Ibanana – Kina

archidesignclub, Muuuz – Frankrike

 

I 2017, når bygget endelig står ferdig, mottar vi Lyngdal Kommunes Byggeskikkpris. Veldig gøy!